beelddenkersonderzoek

Naast een tal van persoonlijkheidskenmerken van de beelddenker die het hem niet altijd gemakkelijk maken in de dagelijkse omgang met mensen, zijn er ook heel wat uitdagingen op vlak leren.

Als de beelddenker niet op zijn maat onderwijs krijgt of geleerd wordt hoe hij informatie kan verwerken ontstaan leerproblemen. Deze leerproblemen zorgen ervoor dat de beelddenker zich niet goed in zijn vel gaat voelen, waardoor faalangst kan ontstaan.

Belangrijk is dus om op tijd te ontdekken of er meer aan de hand is.

Een beelddenkersonderzoek bestaat uit

  1. screening op fixatie disparatie : zijn het toch niet de samenwerking van de ogen die de moeilijkheden veroorzaken?
  2. wereldspel : via het wereldspel toont de mogelijke beelddenker zijn persoonlijkheid. Uit dit wereldspel kan ook een mogelijke leervoorsprong of leerachterstand worden gedetecteerd.
  3. onderwijskundig onderzoek : taaltesten (lezen, spelling, schrijven), rekentest, geheugentest
  4. non-verbale intelligentietest

Dit onderzoek geeft een volledig beeld over het kind, met inbegrip van de bevestiging van het vermoeden tot beelddenken. Over dit onderzoek wordt een verslag geschreven.

Wil je meer informatie of een afspraak? Contacteer me dan bekijken we de mogelijkheden.