kinder- en jongerencoach

kinder- en jongerencoach

Als je een kind of jongere de vraag stelt wat hij wil bereiken en veranderen, kan het antwoord verrassend zijn. Ze weten zeer goed waar het in de kern om draait.

Maar waarom gaat het dan soms fout?

Kinderen/jongeren creëren niet bewust een probleem. Mensen die met hen leven en werken ervaren het als een probleem. En op de manier krijgt een kind vaak het signaal dat er iets niet klopt. Dit leidt dan weer tot een gedrag dat afgestemd is op het signaal. .

Het ‘probleem’gedrag van een kind heeft een achterliggende reden. Het gedrag is niet het kind zelf. Hij is dus niet het probleem, maar heeft een probleem.

wat doen we in tabula rasa? 

Als coach ga ik samen op zoek naar het waarom van het gedrag.
En vooral hoe we dit kunnen ombuigen.

Kinderen/jongeren leren zelf hun doel stellen. Een die ze kunnen bereiken en bijdraagt tot een positieve ervaring, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

wat doe ik als kinder- en jongerencoach?

Ik ga ervan uit dat alle antwoorden in de kinderen/jongeren zelf zitten. Door met hen te werken worden zij zich hiervan bewust door het feit dat ze zelf antwoorden zoeken, vinden en gebruiken.

We doen en zetten in wat we ontdekken. We nemen verantwoordelijkheid voor we we zien en wat we in ons hebben.

Deze coaching zet ik multidisciplinair in met beeld en brein coaching, faalangsttraining en studiecoaching.

volwassenen coach

Een mens is op zoek naar vreugde, liefde, veiligheid, creatieve zelfexpressie, betekenisvolle activiteiten en eigenwaarde.

Vanuit deze zoektocht leren we ontdekken wat ons echt voldoening schenkt.

Wat hebben we nodig om het leven te maken dat we echt willen?

Heel vaak weten we wat we willen, of nog gemakkelijker wat we niet meer willen, maar weten we niet hoe we moeten veranderen.

We schuiven zaken op de lange baan en raken ontmoedigd.

Als life-coach ga ik samen met jou op zoek naar wat voor jou een betekenisvol leven is.

Wat wil je anders doen?

Hoe leg je de focus op wat belangrijk is?

Hoe krijg je vertrouwen in je eigen kunnen?

Hoe maak je plaats voor nieuwe inzichten?

Hoe blijf je trouw aan jezelf?

Hoe krijg je terug zin in jouw avontuur?

Wat wil je bereiken en wat wil je veranderen?

En welke is nu voor jou de juiste keuze?

Coaching is een leerproces op weg naar een doel. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. De coach ondersteunt het leerproces van de gecoachte.

 

contacteer me voor meer informatie of voor een afspraak