uitdagingen beelddenker

uitdagingen en sterktes van de beelddenker

waar loopt een beelddenker tegenaan?

– tijd
– 
concentratie
– 
auditief zwakker
– 
communicatie
– 
opdrachten niet meteen begrepen
– werkgeheugen zwakker
– 
faalangst

beelddenker is sterk in

– vindingrijkheid
– 
verbondenheid met de medemens, wereld en kosmos
– 
een rechtstreeks weten
– 
spontaniteit
– 
eigen kijk op situaties
– 
originele, onverwachte visie
– 
aanleg voor het doen van ontdekkingen
– 
goed oriëntatievermogen
– 
zin voor ongecompliceerde, reële oplossingen
– 
gave van vrij en boeien spreken
– 
toegankelijkheid voor symbolische taal in tegenstelling tot filosofie (leeg woordenspel)
– doorzetten

beelddenker is eerder zwak in

– onthouden van namen bij personen, straten (wel beelden van personen en straten)
– 
woordenkennis (moeilijke woorden en abstracte begrippen)
– 
leren van nietszeggende dingen
 – leren van leerstof zonder inzicht
– 
leren van feiten zonder verband
– 
analyseren en losmaken van de maat uit een melodie
– 
het volgen van een vaste lijn, eerst dit en dan dat
– 
vooruitdenken en plannen

beelddenker en ons onderwijs

In het onderwijs wordt heel veel nadruk gelegd op volgorde en details. De informatie wordt op tijd en volgorde aangeboden en verwerkt.

Een beelddenker heeft het daar niet gemakkelijk mee. Hij verwerft en verwerkt informatie gelijktijdig. Details zien is moeilijker. Hij gaat op zoek naar overeenkomsten en werkt vanuit het geheel.

Kinderen met een analytische leerstijl en voorkeur voor taal hebben het gemakkelijker in ons onderwijssysteem.

beelddenker leert

– vanuit het geheel naar kern
– door 
associatief denken
– door 
eigen ervaring en kennis
– het leggen van 
logische verbanden
– als 
kennis inpasbaar is in het geheel

taaldenker leert
– vanuit kern naar geheel
– door logische conclusies
– leerstof letterlijk
– opdrachten op volgorde
– in taal, tijd, volgorde

Kunnen dus alle lerenden hetzelfde worden benaderd?