fixatie disparatie

FIXATIE DISPARATIE

FIXATIE DISPARATIE betekent dat je beide ogen niet goed samen naar het zelfde punt kunnen kijken. Ze focussen niet goed. Hierdoor hebben onze hersenen het moeilijk om de beelden van onze beide ogen tot 1 beeld te versmelten. Op die manier zal iemand met fixatie disparatie onduidelijk zien waardoor het zicht wazig wordt. Dit kan resulteren in onrustig gedrag.

Vaak is fixatie disparatie een van de oorzaken waarom een kind onmogelijk goed kan leren lezen en schrijven. Het is dus belangrijk dit zo vroeg mogelijk op de sporen om mogelijke leerachterstand tegen te gaan.

Ook volwassenen kunnen last hebben van fixatie disparatie.

Dit kan veroorzaakt zijn door het overslaan van een stap in de visuele ontwikkelen of door een klap op het hoofd.

Algemeen kan gedacht worden aan fixatie disparatie bij o.a. volgende algemene symptomen: hoofdpijn, nekpijn, slecht of wazig zicht, vermoeide en tranende ogen, algemene vermoeidheid na inspanning door concentratie (bv na school, werk), dansende letters, zwakkere motoriek of oog-handcoördinatie, afwijkend handschrift,
Specifieke symptomen kunnen zijn: concentratieverlies, onrust waardoor wordt gedacht aan ADHD, faalangst, presteren onder de mogelijkheden.

Op vlak van leermoeilijkheden kunnen volgende zaken zich duidelijker manifesteren: hoofd heel erg schuin houden of dichtbij het blad tijdens lezen en schrijven, het blad teveel aan 1 kant leggen tijdens het schrijven, veel fouten bij het kopiëren bord of boek op een blad, de lijn niet kunnen volgen tijdens het lezen, letters of woorden omkeren, woorden herlezen of overslaan, zwak begrijpend lezen, zwak inzicht in kolommen, wiskundige figuren en grafieken, moeilijkheden met het herkennen van dezelfde woorden in teksten.

Bovendien is fixatie disparatie niet de enige oorzaak voor leermoeilijkheden, ook falende executieve functies en niet geïntegreerde relfexen kunnen hier meespelen.

Fixatie disparatie is na vaststellen te trainen. Je kan leren de beide ogen samen te fixeren.


Tabula rasa screent en traint in deze visuele disfunctie.

Heb jij een vermoeden van fixatie disparatie?