kinder-&jongerencoaching

KINDER-&JONGERENCOACHING

Als je een kind of jongere de vraag stelt wat hij wil bereiken en veranderen, kan het antwoord verrassend zijn. Ze weten zeer goed waar het in de kern om draait.

Maar waarom gaat het dan soms fout?

Kinderen/jongeren creƫren niet bewust een probleem. Mensen die met hen leven en werken ervaren het als een probleem. En op de manier krijgt een kind vaak het signaal dat er iets niet klopt. Dit leidt dan weer tot een gedrag dat afgestemd is op het signaal.

Het ‘probleem’gedrag van een kind heeft een achterliggende reden. Het gedrag is niet het kind zelf. Hij is dus niet het probleem, maar heeft een probleem.
Misschien heeft het last van weerbaarheid, faalangst, motivatieproblemen, een laag zelfbeeld, fixed mindset, prikkelgevoeligheid, …?

wat doen we in tabula rasa? 

Als coach ga ik samen op zoek naar het waarom van het gedrag.
En vooral hoe we dit kunnen ombuigen.

Kinderen/jongeren leren zelf hun doel stellen. Een die ze kunnen bereiken en bijdraagt tot een positieve ervaring, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

wat doe ik als kinder- en jongerencoach?

Ik ga ervan uit dat alle antwoorden in de kinderen/jongeren zelf zitten. Door met hen te werken worden zij zich hiervan bewust door het feit dat ze zelf antwoorden zoeken, vinden en gebruiken.
Ik zet hiervoor verschillende materialen in. Elk traject is uniek.
We werken aan het versterken van zichzelf. Ik combineer hierbij cognitieve therapie gecombineerd met lichaamsvoelen en ademhalingstechnieken. Je bewust worden van hoe je je voelt en hoe dat voelt is van groot belang om wat er met je gebeurt ook cognitief te kunnen plaatsen. Lichaam en geest werken samen.

We doen en zetten in wat we ontdekken. We nemen verantwoordelijkheid voor we we zien en wat we in ons hebben.

Een kind/jongere coachen betekent automatisch dat ook zijn leefomgeving/context mee betrokken wordt. Je kan een kind versterken, maar ook de ouders/begeleiders maken deel uit van dit proces.

Wat kinderen en jongeren leren kunnen zo nog verder ontwikkelen in de workshops rond weerbaar communiceren. Of is zijn de workshops een inleiding tot een verder coachingstraject.

Neem contact op voor een (online) intakegesprek.