taal in blokjes

TAAL IN BLOKJES METHODE

Taal in blokjes is een interventiepakket  binnen de F&L methode®.
Deze fonologische en leerpsychologische methode is een cognitieve en taalkundige methode voor lezen en spellen.
De methode gaat uit van de klankstructuur. Klanken zijn auditief, de kleuren een visuele weergave van de klanken.

Het is

© F&L methode®
 • een methode voor lezen en spellen die gebruik maakt van kleuren voor klanken
 • volgt de structuur van de Nederlandse taal en legt uit hoe woorden in elkaar zitten
 • is multisensorieel en interactier: horen, zien, voelen en doen
 • is methode-onafhankelijk: kan bij elke taalmethode worden gebruikt.
 • kan individueel of in groepjes worden toegepast

De methode gebruikt vaste kleuren als ondersteuning voor klanken.

De kleuren zijn de visuele weergave van de klanken en helpen om de soorten klanken te groeperen en van elkaar te onderscheiden.
De kleuren voor klanken worden gebruikt bij:

 • tekst coderen met fluostiften
 • woorden bouwen met gekleurde klankblokken
© F&L methode®

fases

De woordopbouw bij de F&L methode® is ingedeeld in 6 fases:

 1. klankzuivere woorden
 2. bijna klankzuivere woorden
 3. klankregelwoorden
 4. woorden met grammaticale regels
 5. leenwoorden
 6. inprentingswoorden

De fases zijn cumulatief en ingedeeld in modules met opklimmende moeilijkheidsgraad.

Belangrijk is dat er een bepaling gebeurt van het instapniveau.

technisch lezen

Voor het technisch lezen moet veel aandacht worden besteed aan de klank-teken koppeling of aan de kennis van de woordstructuren. Met deze methode wordt de klank-teken koppeling in beeld gebracht. De letters krijgen een klankwaarde. Het gebruik van een vaste kleurcode voor klinkers en medeklinkers kan het proces van automatiseren bij lezen verbeteren.
Het zelf coderen van de woordstructuren in teksten is ook een belangrijke oefening voor de spelling. Dit bevordert het klankbewustzijn en de herkenning van regels. Kinderen met een hoog leesniveau beginnen ook met de klankzuivere spelling, maar dan met langere woorden.

taal in blokjes en beelddenkers

© F&L methode®

Ik zet deze methode niet alleen in voor alle kinderen die een grotere uitdaging hebben met lezen en spelling.
Ook beelddenkers hebben vaak baat bij deze manier van coderen van taal. Het visueel koppelen van kleur aan letters en het daarna kinesthetisch uitvoeren van de woorden met de gekleurde blokjes geeft de beelddenker meer inzicht.

Ik ben opgeleid om deze methode correct in te zetten en de juiste analyse te maken van waar de hiaten van een kind zitten met betrekking tot lezen en spelling. Op die manier kan ik het instapniveau en het oefenniveau van het kind bepalen.

Wil je meer informatie, contacteer me gerust.